Tarif Builder V3 HEBREW

🗃️ התאימו את מספר הקווים (כרטיסי SIM) לצורך שלכם

לחצו לבחירה

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו הראשון

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל
בחרו שלוש פונקציות נוספות ללא תשלום נוסף:

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו השני

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו השלישי

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו הרביעי

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו החמישי

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל

בחרו את גודל החבילה הרצוי לקו השישי

3000דקות שיחה
100דקות שיחה5000דקות שיחה
500GB נפח גלישה
150GB נפח גלישה1500GB נפח גלישה
100דקות שיחות לחו"ל
0דקות שיחות לחו"ל500דקות שיחות לחו"ל
פרטיך נשמרים בסודיות ולא יועברו לגוף שלישי

שאלות ותשובות

אנו עובדים עם כל הבנקים בישראל . אנו החברה היחידה שעובדת עם בנק הדואר

לקוח פרטי יכול להזמין עד 12 קווים. לקוח עסקי לא מוגבל בכמות קווים.

משלוח הסימים מתבצע לבית הלקוח או לכל נקודת איסוף שמתואמת מראש